1. Definicje:

1.1 Sklep internetowy – sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. prowadzący sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej www.drmagic.pl.

1.2 Klient – osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze sklepu internetowego Dr Magic Sp. z o.o.

1.3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o.

1.4. Produkt – grzybnie przeznaczone wyłącznie do badań naukowych i obserwacji oferowane przez Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o.

1.5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego Dr Magic Sp. z o.o.

1.6. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o.

1.7. Polityka cookies – dokument określający zasady wykorzystywania plików cookies przez Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej www.drmagic.pl.

2.2. Sklep internetowy Dr Magic.pl jest prowadzony przez firmę Dr Magic Sp. z o.o. z siedzibą przy Kamieniarska 10, 75-519 Koszalin, NIP: 6692571471.

2.3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Dr Magic Sp. z o.o., w tym zasady składania zamówień, ich realizacji oraz politykę prywatności.

2.4. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

3. Składanie zamówień

3.1. Zamówienia można składać przez stronę internetową www.drmagic.pl.

3.2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. potwierdzi jego otrzymanie oraz dokona weryfikacji zamówienia.

3.3. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub braku możliwości realizacji zamówienia.

3.4. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

3.5. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. umożliwia dokonywanie płatności za zamówione produkty za pomocą płatności on-line poprzez PayU.

4. Realizacja zamówień

4.1. Realizacja zamówień następuje po otrzymaniu przez Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. potwierdzenia zamówienia.

4.2. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 1 dzień roboczy, aczkolwiek sklep zastrzega, że w szczególnych przypadkach ten termin może ulec wydłużeniu do 2 dni roboczych.

4.3 Wysyłka towaru realizowana jest od poniedziałku do czwartku.

4.4. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu lub innych okoliczności losowych.

4.5. Wysyłka zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

5. Produkt

5.1. Produkty oferowane przez Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. są grzybnie przeznaczone wyłącznie do badań naukowych i obserwacji.

5.2. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie produktów przez Klienta.

5.3. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkie oferowane produkty są legalne i pochodzą z legalnych źródeł.

5.4. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. zastrzega, że produkty oferowane w Sklepie nie są przeznaczone do spożycia ani do wykorzystania w celach medycznych.

5.5 Uprawa grzybów psylocybinowych jest w Polsce prawnie zakazana.

6. Zwroty i reklamacje

6.1. Ze względu na charakter oferowanych produktów, Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów ani reklamacji.

6.2 Sklep poświadcza,że wszystkie oferowane przez nie produkty są certfyikowane przez producenta oraz przechowywane w optymalnych warunkach.

6.3. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym Dr Magic Sp. z o.o. w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu.

7. Polityka prywatności

7.1. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. gwarantuje ochronę prywatności Klientów.

7.2. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. nie przechowuje danych adresowych klientów, a jedynie adresy e-mail w celu umożliwienia realizacji zamówienia.

7.3. Sklep internetowy Dr Magic Sp. z o.o. nie udostępnia danych klientów osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji zamówienia.

8. Kontakt

8.1. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Dr Magic Sp. z o.o. Klienci mogą skontaktować się z obsługą sklepu za pomocą adresu e-mail: [email protected].

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu.

9.2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu internetowego Dr Magic Sp. z o.o.