Czy są bezpieczne? Jakie skutki wywołują? Jakie korzyści przynoszą?

Od zarania dziejów człowiek poszerzał swój umysł poprzez spożywanie grzybów psylocybinowych. To dzięki nim rozwinął się w magiczno-duchownym kontekście. Do dziś etnoarcheolodzy odnajdują dowody świadczoące o tym jak grzyby wpłyneły na wizje postrzegania świata przez naszych przodków.

🍄1. Łysiczka lancetowata, magiczne grzyby lub grzybki halucynogenne to nazwy używane dla grzybów posiadających właściwości psychodeliczne.

Zawierają one substancję zwana psylocybiną, która jest odpowiedzialna za ich działanie.

Psychodeliczne działanie grzybów oznacza, że wywołują one zmiany w stanie umysłu, które utrzymują się przez około ~6 godzin. Osoby, które doświadczyły podróży psilocybinowych, często opisują ten stan jako sen lub poczucie nierealności świata.

Psilocybina może wywoływać zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje, które mogą się szybko zmieniać. Niektórzy opisują doświadczenia związane z tą substancją jako niezwykle fascynujące, mające coś w sobie znamienitego i świętego. Wskazują również na uczucie nieograniczonej miłości, spokoju, pokory oraz powrót do własnego życia. Działanie psilocybiny może prowadzić do wewnętrznej i zewnętrznej harmonii.

Badania pokazują, że psilocybina może wywoływać mistyczne lub szczytowe doświadczenia, które mają potencjalne zastosowanie w medycynie.

Jeden z uczestników eksperymentu opisał swoje doświadczenie w następujący sposób: 

“Ku mojemu zdumieniu, wkrótce odkryłem, że w moim polu widzenia pojawia się niezwykle piękna, wielowymiarowa sieć skomplikowanych wzorów przypominających neony… Zidentyfikowałem w nich pulsujące życie i poczułem, że w jakiś sposób mogę wchodzić w energię płynącą między nimi… Moja świadomość została zanurzona w miłości, pięknie i spokoju, które przekraczało wszystko, co kiedykolwiek wydawało mi się możliwe”.

2. Gdzie rosną magiczne grzybki?

Grzyby psilocybinowe występują na całym świecie i można je spotkać zarówno na łąkach, jak i w lasach. Należą do gatunku saprofitów, które preferują martwe roślinne podłoże. Ciekawym zjawiskiem jest, że często można je znaleźć po ekologicznych katastrofach, takich jak powodzie, huragany czy osuwiska, gdzie tworzą idealne środowisko dla magicznych grzybków.

W Polsce łysiczka lancetowata występuje z początkiem pojawienia się pierwszych przymrozków czyli w okolicach października. Jesienią wystepuje rozproszona lub stadna na pastwiskach, polach, trawnikach lub innych obszarach trawiastych, zwłaszcza na żyznych łąkach na których pasą się owce i krowy. Grzyb ten występuje szczególnie obficie w kępach traw lub wokół nich w wilgotnych częściach pól. 

Istnieje także możliwość wyhodowania grzybków w domowych warunkach dzięki specjalnie zaprojektowanym growkitom. Zawierają one zkolonizowane grzybnią podłoże, która w odpowiednim środowisku wzrasta i owocnikuje. Tutaj znajdziesz legalne growkity.

3. Jak przechowywać psilocyne cubensis?

Aby prawidłowo przechowywać grzyby psilocybe cubensis, warto zastosować kilka ważnych zasad. Oto kilka wskazówek dotyczących przechowywania tych grzybów:

  • Suszenie: Najlepszym sposobem przechowywania grzybów psilocybe cubensis jest suszenie ich. Można to zrobić, rozkładając grzyby na czystej powierzchni, na przykład na sitku lub na papierze. Umieść je w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Grzyby będą się suszyć przez kilka dni lub nawet tygodni, aż staną się suche i kruche.

  • Pojemnik hermetyczny: Po wysuszeniu grzybów umieść je w suchym i szczelnym pojemniku. Możesz użyć słoika szklanego lub metalowego, który jest hermetycznie zamknięty, aby chronić grzyby przed wilgocią, światłem i insektami. Upewnij się, że pojemnik jest czysty i suchy przed umieszczeniem w nim grzybów.

  • Suchy i ciemny schowek: Przechowuj pojemnik z suszonymi grzybami w suchym i ciemnym miejscu, aby zapobiec narażeniu ich na wilgoć i światło. Możesz umieścić pojemnik w szafce, szufladzie lub innym miejscu, które zapewni im odpowiednie warunki przechowywania.

  • Ochrona przed wilgocią: Ważne jest, aby zapobiec dostawaniu się wilgoci do pojemnika, ponieważ może to spowodować pleśń lub utratę potencji grzybów. Możesz umieścić w pojemniku małe paczki krzemeliny lub worki z suchym ryżem, które pomogą wchłonąć wilgoć.

  • Temperatura: Staraj się przechowywać grzyby w umiarkowanej temperaturze, najlepiej w zakresie od 15°C do 25°C. Unikaj skrajnych temperatur, które mogą negatywnie wpływać na jakość grzybów.

4. Czy grzybki halucynogenne są bezpieczne?

 ,,Od lat 90. XX wieku prowadzone badania wykazały podanie około 2000 dawek psilocybiny ludziom w Stanach Zjednoczonych i Europie w kontrolowanych warunkach naukowych bez zgłaszania poważnych działań niepożądanych o charakterze medycznym czy psychiatrycznym, w tym braku przypadków przedłużającej się psychozy lub HPPD (zespół halucynogennej percepcji trwałej) (Studerus i in., 2011).”

,,Halucynogeny zazwyczaj wykazują niską toksyczność fizjologiczną i nie stwierdzono, by powodowały uszkodzenia narządów lub deficyty neuropsychologiczne” (Strassman, 1984; Gable, 1993, 2004; Halpern i Pope, 1999; Hasler, et al., 2004; Nichols, 2004; Halpern i in., 2005).

,,To odkrycie jest zgodne z badaniem przeprowadzonym w populacji w USA, które nie wykazało żadnego związku między używaniem przez całe życie jakiegokolwiek z serotoninyktych psychodelików (w tym psilocybiny) a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób psychicznych”(Krebs i Johansen, 2013).

,,Nie ma dowodów na potencjalne neurotoksyczne efekty w przypadku klasycznych halucynogenów, takich jak LSD, meskalina i psilocybina.”

,,Cohen (1960) donosił, że tylko jeden przypadek długotrwałej reakcji psychotycznej wystąpił na 1200 uczestników eksperymentów (niebędących pacjentami), co daje wskaźnik 0,8 na 1000. Warto zauważyć, że osoba ta była bliźniakiem pacjenta ze schizofrenią, co automatycznie wykluczyłoby ją z badań zgodnie z wytycznymi.” Kluczowymi metodami minimalizowania ryzyka są wytyczne dotyczące stanu zdrowia, dlatego nie zaleca się przyjmowania jakichkolwiek psychodelików, w tym grzybków, jeśli Ty lub ktoś z Twojej pierwszego lub drugiego stopnia rodziny ma obecnie lub w przeszłości historię zaburzeń psychotycznych, takich jak schizofrenia, choroba dwubiegunowa typu I lub II.

W badaniu naukowym grzybki halucynogenne zostały sklasyfikowane jako najbezpieczniejszy narkotyk (Nutt et al.). Jednak należy pamiętać, że wszystkie leki mogą być szkodliwe w określonych okolicznościach. Oddzielne badanie wykazało również, że magiczne grzyby mają najniższy wskaźnik wizyt na izbie przyjęć po użyciu w porównaniu do alkoholu, a nawet marihuany (7).

 

5. Przewodnik dotyczący bezpiecznego zażywania łysiczki lancetowatej – magicznych grzybów halucynogennych z psylocyną

Aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo i satysfakcję z doświadczenia z magicznymi grzybami, zalecamy zapoznanie się z przewodnikiem Dr Magic. Pragniemy podkreślić, że nie zachęcamy do nabycia ani używania nielegalnych substancji. W Polsce zpożywanie magicznych grzybków jest nielegalne! Jeśli jednak zdecydujesz się na zażycie grzybków halucynogennych, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań.

Ryzyko związane z zażywaniem grzybków polega na podejmowaniu niebezpiecznych działań dla siebie lub innych osób pod wpływem substancji. Aby zminimalizować to ryzyko, zalecamy zażywanie grzybków tylko w obecności zaufanego, trzeźwego przewodnika, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu sesji psychodelicznych.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym bezpiecznego zażywania grzybków halucynogennych.

6. Minimalizowanie ryzyka złych podróży podczas zażywania magicznych grzybów halucynogennych

Badania wykazują, że ryzyko wystąpienia negatywnych doświadczeń (tzw. bad trip) podczas zażywania grzybków jest niskie przy odpowiednich dawkach. Stosując pewne wytyczne dotyczące osób, które powinny zażywać grzybki i jak to robić, można znacznie zmniejszyć częstość występowania złych podróży.

Na przykład, przy dawce 1,6 grama w terapeutycznym środowisku klinicznym, prawdopodobieństwo skrajnego strachu wynosi 0%, a średni czas silnego niepokoju wynosi około 1 minuty. Około 45% osób zgłasza utrzymujący się pozytywny nastrój po tej dawce.

Przy dawce około 3,2 grama w terapeutycznym środowisku klinicznym, 14% osób może doświadczyć skrajnego strachu przez około 2 minuty silnego niepokoju.

Natomiast przy dawce około 4,8 grama grzybków w terapeutycznym środowisku klinicznym, 86% osób może doświadczyć skrajnego strachu przez około 11 minut silnego niepokoju.

Wniosek jest taki, że przestrzegając odpowiednich wytycznych dotyczących dawkowania, można znacznie zminimalizować ryzyko złych podróży podczas zażywania magicznych grzybów halucynogennych.

7. Grzyby halucynogenne, takie jak łysiczka lancetowata  oraz LSD mają pewne podobieństwa pod względem efektów psychodelicznych.

Jak zauważył pewien użytkownik na Reddit: „LSD jest bardziej elektryczne, podczas gdy grzyby mają bardziej duchowy charakter. Oba mają swoje charakterystyczne cechy. Na LSD twój nastrój i sposób myślenia są zazwyczaj bardziej stabilne, podczas gdy grzybki mogą zaprowadzić cię w głębsze sfery emocjonalne”.

Jednak należy pamiętać, że:

Dawkowanie ma znacznie większy wpływ na efekty niż sama substancja – 100 mikrogramów LSD jest przybliżonym odpowiednikiem 2,4 grama grzybów, a 100 mikrogramów LSD bardziej przypomina efekty 2,4 grama grzybów niż 300 mikrogramów LSD.

LSD działa dłużej, zazwyczaj przez około 10-14 godzin, podczas gdy efekty grzybków utrzymują się zwykle przez 4-6 godzin. Można to przedstawić na wykresie jako równoważność między magicznymi grzybami a psilocybiną.

 

8. Czy Grzyby halucynogenne są popularne?

Według danych rządu USA, magiczne grzyby były używane przynajmniej raz przez 22,8 miliona Amerykanów. To niewiarygodne!

Ponadto, wbrew wszelkim mitom, zażywanie grzybów wiąże się z poprawą zdrowia psychicznego. Badania wykazały, że osoby, które używały klasycznych psychedelików przez całe życie, miały znacznie mniejsze ryzyko doświadczania problemów psychicznych w ciągu ostatniego miesiąca. Obserwowano również niższą częstość występowania myśli samobójczych, planowania samobójstwa oraz prób samobójczych u tych osób. 

9.Czy magiczne grzyby mogą przynieść długoterminowe korzyści?

Zaawansowane oceny psychologiczne przeprowadzone po sesjach z psilocybiną potwierdziły te twierdzenia. Uczestnicy doświadczyli zwiększonego poczucia pewności siebie, większej wewnętrznej satysfakcji, lepszej zdolności do radzenia sobie z frustracją, zmniejszonej nerwowości oraz ogólnego polepszenia samopoczucia. Nawet osoby z otoczenia uczestników, które nie były świadome doświadczenia narkotycznego, potwierdziły te pozytywne zmiany w zachowaniu uczestników.

Ponad 70 procent uczestników określiło to doświadczenie jako jedno z pięciu najważniejszych w ich życiu, a niemal jedna trzecia uczestników uznała je za najważniejsze doświadczenie w swoim życiu. To naprawdę zaskakujące i niezwykle inspirujące.

10. Czy magiczne grzyby są legalne w Polsce?

W niektórych krajach psylocybina jest legalna, a istnieją firmy, które oferują płatne odosobnienia na terapeutyczne sesje psychodeliczne. Na przykład w Holandii magiczne trufle są legalne, a na Jamajce magiczne grzyby są albo całkowicie legalne, albo prawa w tym zakresie nie są egzekwowane.

W Polsce psylocyna oraz psylocybina ,które znajdują się w grzybkach halucynogennych są na liście substancji psychowktywnych  a zatem są w Polsce nielegalne.

11. Czy growkity są legalne w Polsce?

Posiadanie, badanie i obserwacja growkitów psilocybe cubensis jest w Polsce w  100% legalna, nie można jednak dopuścić do owocnikowania grzybni.